Anna Åkerström konsulent dans
anna.akerstrom@vgregion.se

0739-01 36 39

Tina Andersson konsulent dans
kristina.andersson@vgregion.se

0708-86 48 89

Eyrun Thorhallsdottir konsulent dans
eyrun.thorhallsdottir@vgregion.se

0703-49 21 56

Förvaltningen för kulturutveckling
Vänerparken 13
462 35 Vänersborg
Besök:
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg
http://www.kulturivast.se

Göteborgs stad
Victoria Alarik danskonsulent
victoria.alarik@kultur.goteborg.se
031-368 34 93 / 0703-43 30 49

Göteborgs Stads kulturförvaltning
Norra Hamngatan 8
411 14 Göteborg
www.barnkulturgoteborg.se