VASS – scenkonst som vågar
VASS är ett utvecklingsprojekt i Skåne som drivs inom ramen för det som kallas Resurscentrum för scenkonst , där Danscentrum Syd, Riksteatern Skåne och Teatercentrum Södra samverkar för att på olika sätt få fler att ta del av den fria scenkonsten regionalt. Turnéprojektet VASS syftar till att skapa skapa goda relationer mellan arrangörer och producenter i ett gemensamt arbete med regionala produktioner av hög kvalitet och aktualitet. Genom ett längre utvecklingsarbete vill man bidra till att fler scenkonstproduktioner och grupper når ut regionalt. Sedan starten 2013 har tre dansgrupper turnerat 9 st föreställningar till 4 orter och arrangörer i Skåne, Ängelholms Riksteaterförening, Lunds Teaterförening, Kristianstad Teaterförening och Simrishamns Riksteaterförening och spelat för en sammanlagd publik av 940 personer. Dansföreställningen ”Possible Impossible” med Memory Wax spelade för 208 personer i Simrishamn på en oetablerad spelplats – Jonebergshallen, och innebar rekord i förköp för arrangören.

Projektet VASS kom alltså till för att det skapas vass scenkonst, sett ur ett både lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, i Malmö- Lundområdet. Men den har ofta stora svårigheter att nå ut regionalt. Samtidigt kan grupperna ofta mycket väl nå ut nationellt och internationellt. Kuba, Serbien, Libanon, Ryssland, Portugal, Egypten, Storbritannien, Schweiz, USA eller Indien är bara några faktiska exempel på platser där VASS-grupper spelats och spelar.

Projektet har byggt på att de turnerande grupperna återkommer, alltså inte bara spelar en gång, därför har tonvikt lagts på relationsbyggande. Det lärande som uppstår i mötet mellan utövare och arrangörer har en dubbel funktion, för dansgruppen ges insikter i arrangörens förutsättningar och för arrangören erbjuds ett breddat perspektiv på dans genom att ta del av olika uttryck. Projektet VASS har konstruerats så att urvalet har gjorts av Danscentrum Syd, Riksteatern Skåne samt Teatercentrum Södra gemensamt. De lokala arrangörerna/teaterföreningarna upplåter sin scen som en andra hemmascen för grupperna och betalade inget gage för föreställningen. Gruppen behöll biljettintäkterna och kunde dessutom få förlustbidrag. Arrangören och den gästande gruppen tog ett gemensamt ansvar för marknadsföring och publikarbete. Projektet är att se som ett samarbetsprojekt mellan tre parter, där relationen och det bestående är tänkt att uppstå mellan arrangör och grupp.

Effekten är tydlig, projektet har betytt att en mängd nya samarbeten, arbetstillfällen och projekt har uppstått och att flera fria scenkonstgrupper nu är mer kända regionalt och relationer har skapats mellan producenter/grupper och arrangörer/teaterföreningar.

Tydligast kanske det beskrivs genom att lyfta några citat ur utvärderingen av projektet.
Från grupperna: ”Om inte VASS hade funnits hade vi inte kommit ut alls i regionen!”
”När det har fungerat som allra bäst har vi alla strävat åt samma håll, ni (Resurscentrum) vi och arrangörerna!”
”Man kan inte se på VASS som bara ett turnéprojekt, det är så mycket mer. Man måste tänka på och vårda relationerna.”
Från arrangörerna: ”För oss är VASS jättebra, det har hjälpt till att bredda vår publik och vårt utbud!”
”Det har alltid funnits något tilltalande i alla föreställningar, även de svåraste.”
”Vi har fått mer kunskap om lokala grupper”
”Genom att inte ha ett val tar man in något i repertoaren som är ovant”
(Skall ses som positivt. Att man genom VASS har kunnat bredda sin syn på scenkonst och sin  repertoar)