Värmland

Kontakt

Linda Löfgren

Koordinator

Håkan Mayer

Dansutvecklare

Sofia Wretling

Projektsamordnare

Region Värmland

Avdelningen för kulturutveckling
Box 1022
651 15 Karlstad