Norrbotten

Kontakt

Rebecca Strand

Danskonsulent

Region Norrbotten

Avdelningen för regional utveckling/Kultur och utbildning

971 89 Luleå