SALTO!
I Skåne har man sedan 1997 arbetat med arrangörsutveckling inom ramen för Salto!
Salto! är en dansfestival, ett nätverk av dansarrangörer i Skåne och en förmedlande verksamhet. Festivalen omfattar föreställningar och workshops för barn och unga i olika åldrar samt seminarier för vuxna som arbetar med barn. Salto är latin och betyder ”Jag dansar! Från början bestod Salto! av en handfull kommunala arrangörer, men intresset växte stadigt för att arrangera dans för barn & unga.

En av Europas största festivaler
Efter starten 1997 växte Salto! snabbt och blev en stor succé med ca 150 visade föreställningar per år. Uppåt 15 000 barn och ungdomar i ett tjugotal kommuner ser varje år en dansföreställning eller provar själva på att dansa. Utbudet består huvudsakligen av skolföreställningar, men de offentliga föreställningarna växer stadigt. Idag är Salto! en av Sveriges och Europas största dansfestivaler för en ung publik.

Så går det till
Ett konstnärligt råd väljer ut dansföreställningar av hög kvalitet för barn i olika åldrar. Dessa presenteras på den årliga Salto!–dagen i februari, till vilken dansarrangörer kommer för att se utbudet och sedan besluta vilka inköp som görs. Själva festivalen äger rum i oktober och då turnerar de dansproduktioner som arrangörerna valt.

Organisation
Salto!s dagliga arbete sköts av en helårsanställd producent. Samarbetspart är Riksteatern Skåne. Festivalen drivs med regionala verksamhetsmedel, arrangörssubventioner från Kultur Skåne och med stöd från Statens Kulturråd. Salto! är en av tre verksamhetsdelar inom Dansstationen i Malmö – Skånes gästspelsscen för samtida dans, som också får stöd från Malmö Kulturnämnd.

Genom att medvetet, långsiktigt och konsekvent arbeta upp en förståelse och ett intresse för dans samt genom att erbjuda produktioner av hög kvalitet har man lyckats att skapa en plattform som är ett lyckat exempel på arrangörsutveckling för dans. Kombinationen av kvalitet, kontinuerlig kompetensutveckling och relationsbyggande kopplat till en subvention som är destinerad för dans är några av framgångsfaktorerna.