Denna sida är skapad, drivs och ägs av Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling-SRD, föreningen som samlar Sveriges danskonsulenter/utvecklare.

Danskonsulentverksamheter i Sverige
Vi arbetar med strategiskt utvecklingsarbete på uppdrag av våra regioner, län, kommuner, landsting eller andra uppdragsgivare. Uppdragen kan skilja sig åt men i huvudsak verkar vi för att barn, ungdomar och vuxna ska få ökad möjlighet att se, få kunskap om och själva utöva dans som konst och uttrycksform.

Vi danskonsulenter/utvecklare arbetar bland annat med att:

  • bredda intresset för danskonsten
  • stärka danskonstens ställning
  • ge fler möjlighet att uppleva dans som scenkonst
  • skapa arbetstillfällen för utbildade inom dansområdet
  • ge dansverksamma såväl professionella dansare, koreografer, danspedagoger som amatörer möjlighet till utveckling inom danskonstområdet
  • öka medvetenheten och kunskapen om danskonsten

Här kan du se filmen som förklarar vad en Danskonsulent gör!

Här ser du filmen med text.

Här ser du ett seminarium från Dansmässan där danskonsulenter berättar om vad de gör i sina olika regioner.

Sveriges första regionala danskonsulentverksamhet startade i Norrbottens län hösten 1992. Bakom initiativet låg Statens Kulturråd och Norrbottens läns landsting. Idag finns det danskonsulenter/utvecklare, med stöd från Statens Kulturråd och respektive region/landsting/kommun, i nitton områden.
2002 bildade de regionala danskonsulentverksamheterna en ideell förening, SRD, Samarbetsrådet för de regionala danskonsulentverksamheterna.
2013 bytte SRD namn till Samarbetsrådet för regional dansutveckling.
Föreningens syfte är att främja danskonsulentverksamheternas intressen och arbeta med information, opinionsbildning och övriga gemensamma frågor kring danskonsten.

Här kan du ladda ner en PDF med kontaktuppgifter till de regionala verksamheterna:

Lämna ett svar