Jönköpings län
Andrea Donoso Lillo dansutvecklare
andrea.donosolillo@rjl.se
072-209 02 18

Region Jönköpings län
Sektionen för kulturutveckling
Regional utveckling
Kulturens Hus
Länssjukhuset Ryhov, Hus N3
551 85 Jönköping
http://www.rjl.se/kultur