Jönköpings län
Camilla Eskel utvecklare dans
camilla.eskel@rjl.se
0722-04 52 95

Region Jönköpings län
Kultur och utveckling
Kulturens Hus
Länssjukhuset Ryhov, Hus N3
551 85 Jönköping
www.rjl.se/dans