UTLYSNING AV DANSSTIPENDIUM

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, SrD, utlyser 2 stipendium på 20 000 kr vardera för att stödja och utveckla dansfältet som drabbats hårt av Coronapandemin, både regionalt och nationellt.

Stipendiet gör det möjligt för dig att fördjupa och utveckla ditt konstnärskap, antingen genom egen praktik eller genom fördjupad kompetens. Gärna genom en kreativ vilja att testa nytt och/eller arbeta med ett gränsöverskridande kulturuttryck.

Stipendiaterna ska uppfylla följande:

Professionell och yrkesverksam dansare och/eller koreograf inom dansfältet.
Bosatt och yrkesverksam i Sverige.

Vid val av stipendiater tittar vi på följande kriterier, men båda behöver inte uppfyllas:

  • Konstnärlig utveckling
  • Metodutveckling

Ansökningstiden är öppen mellan 5 november – 26 november. Besked lämnas strax innan jul 2020. Beslut fattas av SrD: styrelse som består av danskonsulenter och dansutvecklare från olika delar av Sverige. Beslutet kan inte överklagas.

OBS! Ansökan måste vara inlämnad per e-post senast 26 november kl 23.59.
Ansökningar som kommer in försent hanteras inte.

Ansökan ska innehålla:  Vad vill du göra för 20 000 kr? Beskriv detta på max 1 A4.

Namn
Adress
Postadress
E-post

Ansökan skickas till den danskonsulent/dansutvecklare som arbetar i din region. Se kontaktpersoner här.

KOKO/Kommunkoreograf

KOKO/Kommunkoreograf är en modell för att stationera en koreograf i en kommun. Den här formen av residens gör att dansen kommer nära kommuninvånarna. 

Dansplaneten

En utmärkt film som beskriver samtida dans, ursprungligen framtagen av The Place i London, men med svensk text och röst möjliggjord av Skånes Dansteater. Originalet på engelska hittas här.

Kultur i Väst – Dans

Danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen har sammanställt en mängd skrifter och handledningar med olika fokus, bland andra ”Ett steg i taget – en lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga” med konkreta arbetssätt för att använda dans och rörelse i skolans alla ämnen och ”Upplevelsen är din – om att se dans tillsammans med barn och unga”, en folder i praktiskt CD-format som vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga.

Totalt ca 9 skrifter finns att ladda ner eller beställa.

Att öppna nya världar 

En lärarhandledning framtagen av Riksteatern, avsedd att ges stöd i att reflektera och samtala om de frågor som scenkonstföreställningar för barn och unga kan ge upphov till.

Dansa utan krav

Dansa utan krav riktar sig till tjejer 13-18 år med höga krav på sig själv, ont i magen,  stress, huvudvärk och oro. De rekryteras via elevhälsan för att vara med i en kravlös dansgrupp med fokus på rörelseglädje.  Dansprojektet bygger på en forskningsstudie gjord i Örebro 2008–2011 som visade att tjejerna mådde bättre efter åtta månaders dans. Forskningsprojektet har startats upp i flera kommuner/regioner i Sverige. I t ex Halland finns projektet i Halmstad. Här kan du läsa om Anna Duberg som har startat metoden.