Det ideala dansresidenset?
Varmt välkomna till ett seminarium om dansresidens och de olika förutsättningarna runt om i Sverige.

6/11 kl.16-17.30 på SITE, Mårbackavägen 11, Farsta
Under den senaste tiden har mängder av residensutlysningar gjorts runt om i Sverige. Vad är anledningen till det ökade intresset kring residens? Vad har konstnären för förväntningar och vad vill arrangörerna? Hur kan det skapas långsiktighet med residens. Och hur ser det ideala dansresidenset ut?
16.00-16.45: Tre danskonsulenter/dansutvecklare från olika regioner berättar om sina modeller för dansresidens.

* Claes Forsell Andersson/scenkonstkonsulent dans, Rachel Tess/koreograf och Catharina Göransson Malmgren/Åstorps Riksteaterförening, Region Skåne
* Johanna Ström/utvecklingsledare-dans och Ellinor Ljungkvist/koreograf, Region Örebro län
* Gia Schager/danskonsulent, Region Gotland

16.45-17.30: därefter panelsamtal med:
* Rachel Tess/koreograf och initiativtagare till residenset Mark
* Tina Eriksson Fredriksson/Riksteatern
* Iki Gonzales Magnusson/koreograf
* Anton Lejon/koreograf och dansare, ReAct!
* Tove Sandahl/arrangör Huddinge kommun
Moderator: Annette Taranto Fuller, scenkonstproducent dans, Scenkonst Sörmland
Seminariet är gratis med anmäl dig här.

Dansresurser och handledningar

Här nedan har vi samlat ett antal länkar till beskrivningar, filmer och skrifter som fritt kan laddas ner eller användas på annat sätt för den som vill använda dessa i sitt dansutvecklande arbete som inspiration.

Dansplaneten

En utmärkt film som beskriver samtida dans, ursprungligen framtagen av The Place i London, men med svensk text och röst möjliggjord av Skånes Dansteater. Originalet på engelska hittas här.

Kultur i Väst – Dans

Danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen har sammanställt en mängd skrifter och handledningar med olika fokus, bland andra ”Ett steg i taget – en lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga” med konkreta arbetssätt för att använda dans och rörelse i skolans alla ämnen och ”Upplevelsen är din – om att se dans tillsammans med barn och unga”, en folder i praktiskt CD-format som vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga.

Totalt ca 9 skrifter finns att ladda ner eller beställa.

Att öppna nya världar 

En lärarhandledning framtagen av Riksteatern, avsedd att ges stöd i att reflektera och samtala om de frågor som scenkonstföreställningar för barn och unga kan ge upphov till.

Dansa utan krav

Dansa utan krav riktar sig till tjejer 13-18 år med höga krav på sig själv, ont i magen,  stress, huvudvärk och oro. De rekryteras via elevhälsan för att vara med i en kravlös dansgrupp med fokus på rörelseglädje.  Dansprojektet bygger på en forskningsstudie gjord i Örebro 2008–2011 som visade att tjejerna mådde bättre efter åtta månaders dans. Forskningsprojektet har startats upp i flera kommuner/regioner i Sverige. I t ex Halland finns projektet i Halmstad. Här kan du läsa om Anna Duberg som har startat metoden.