Kulturrådet fördelar varje år via Skapande skola bidrag till förskolor och skolor för att öka barnens/elevernas möjligheter till att möta och delta i professionell konst och kultur.
Genom Skapande skola kan du låt dina elever få utforska dansens uttryckssätt tillsammans med professionella utövare. Ge dem möjlighet att prova på olika typer av dans, se en tankeväckande föreställning eller själva gestalta tex utanförskap, historiska händelser och matematiska begrepp genom dans.
Låt er utmanas, förundras och utvecklas.
Danskonsulenter och dansutvecklare kan vara behjälpliga med råd gällande dansprojekt till Skapande skola. Ta kontakt med din danskonsulent/utvecklare så får du mer hjälp.

Hos Region Stockholm Dans Cirkus kan du hitta förslag till dans- och cirkusprojekt för Skapande skola. Läs mer här.

Här kan du söka bidrag till Skapande skola
http://www.kulturradet.se/skapande-skola/