Här har vi samlat ett antal länkar till beskrivningar, filmer och skrifter som fritt kan laddas ner eller användas på annat sätt för den som vill använda dessa i sitt dansutvecklande arbete.

Dansplaneten
En utmärkt film som beskriver samtida dans, ursprungligen framtagen av The Place i London, men med svensk text och röst möjliggjord av Skånes Dansteater. Originalet på engelska hittas här.

Kultur i Väst – Dans
Danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen har sammanställt en mängd skrifter och handledningar med olika fokus, bland andra ”Ett steg i taget – en lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga” med konkreta arbetssätt för att använda dans och rörelse i skolans alla ämnen och ”Upplevelsen är din – om att se dans tillsammans med barn och unga”, en folder i praktiskt CD-format som vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga.
Totalt ca 9 skrifter finns att ladda ner eller beställa.

Att öppna nya världar 
En lärarhandledning framtagen av Riksteatern, avsedd att ges stöd i att reflektera och samtala om de frågor som scenkonstföreställningar för barn och unga kan ge upphov till.