Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna där, och lyfter fram invånarnas berättelser. Även om ett communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt, finns några gemensamma ramar.

  • Målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • Vägen är lika viktig som målet
  • Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • Man använder en demokratisk metod
  • Ofta har den lokala platsen en central roll i arbetet

I communitydans får amatören hjälp med att skildra och förmedla en berättelse eller en fråga man tycker är viktig eller angelägen tillsammans med professionella konstnärer.

I många regioner arbetar danskonstnärer i communityprojekt. Och ett communitynätverk har skapats mellan Stockholm och Västra Götalandsregionen. Nätverket består av danskonstnärer som jobbar eller vill jobba med communitydans. Nätverket samarbetar kring inspirationsträffar, utbudsdagar och kompetensutveckling inom communityområdet.

Här kan du läsa mer på Kultur i Väst

Här kan du läsa mer på Region Stockholm Dans Cirkus