Alla danskonsulenter och dansutvecklare arbetar i någon form med att utveckla arrangörerna. Målgrupper och fokus för insatserna kan se olika ut. Vissa har kultursamordnare eller kultursekreterare som sina främsta arrangörer, andra har teaterföreningar och andra lokala aktörer som sina primära arrangörer. Arrangörsutveckling i detta sammanhang syftar till att göra arrangörerna bättre rustade att ta emot och genomföra sina dansarrangemang. 

Nedan visar vi på tre exempel som kan tjäna som föredömen. Exemplen har tre olika målgrupper och perspektiv; kommuner och barn och unga, den generella publiken – mer eller mindre dansintresserad samt teaterföreningar och dess publik.

SALTO!
I Skåne har man sedan 1997 arbetat med arrangörsutveckling inom ramen för Salto!
Salto! är en dansfestival, ett nätverk av dansarrangörer i Skåne och en förmedlande verksamhet. Festivalen omfattar föreställningar och workshops för barn och unga i olika åldrar samt seminarier för vuxna som arbetar med barn. Salto är latin och betyder ”Jag dansar! Från början bestod Salto! av en handfull kommunala arrangörer, men intresset växte stadigt för att arrangera dans för barn & unga. Läs mer…

DANSFIKET
Dansfiket är ett  koncept där nutida dans möter en fikastund och har skapats och drivs av Maud Karlsson i Uppsala. Nationellt och internationellt etablerade koreografer och danskonstnärer delar med sig av sitt arbete via work-in-progress, delar ur färdiga verk, färdiga verk, film eller improvisation. De bjuder även på samtal angående koreografiskt och konstnärligt tänkande. Allt i dialog med publiken och i en härligt välkomnade miljö!
Läs mer…

VASS – scenkonst som vågar
VASS är ett utvecklingsprojekt i Skåne som drivs inom ramen för det som kallas Resurscentrum för scenkonst , där Danscentrum Syd, Riksteatern Skåne och Teatercentrum Södra samverkar för att på olika sätt få fler att ta del av den fria scenkonsten regionalt. Turnéprojektet VASS syftar till att skapa skapa goda relationer mellan arrangörer och producenter i ett gemensamt arbete med regionala produktioner av hög kvalitet och aktualitet. Genom ett längre utvecklingsarbete vill man bidra till att fler scenkonstproduktioner och grupper når ut regionalt. Läs mer…

Dansresurser och handledningar
Här nedan har vi samlat ett antal länkar till beskrivningar, filmer och skrifter som fritt kan laddas ner eller användas på annat sätt för den som vill använda dessa i sitt dansutvecklande arbete.

Dansplaneten
En utmärkt film som beskriver samtida dans, ursprungligen framtagen av The Place i London, men med svensk text och röst möjliggjord av Skånes Dansteater. Originalet på engelska hittas här.

Kultur i Väst – Dans
Danskonsulenterna i Västra Götalandsregionen har sammanställt en mängd skrifter och handledningar med olika fokus, bland andra ”Ett steg i taget – en lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga” med konkreta arbetssätt för att använda dans och rörelse i skolans alla ämnen och ”Upplevelsen är din – om att se dans tillsammans med barn och unga”, en folder i praktiskt CD-format som vänder sig till dig som vill uppleva dansföreställningar tillsammans med barn och unga.
Totalt ca 9 skrifter finns att ladda ner eller beställa.

Att öppna nya världar 
En lärarhandledning framtagen av Riksteatern, avsedd att ges stöd i att reflektera och samtala om de frågor som scenkonstföreställningar för barn och unga kan ge upphov till.