DANSPRISET 2020 för utveckling i och av dansområdet 2018-2019 delas ut till: Marie Wårell och Per Sundberg för arbetet med Dansinitiativet.

Samarbetsrådet för regional dansutveckling (SrD), regionala danskonsulenter/utvecklare, instiftade 2016 ett DANSPRIS som tidigare delats ut på BiBu. DANSPRISET ges till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under de två senaste åren. DANSPRISET 2020 är ett hedersomnämnande och delas ut under april 2020 och på Dansmässan i november.

Nomineringsförfarandet har varit öppet för alla och samlats in via de regionala danskonsulenterna/utvecklarna i landet. Efter nomineringsperioden valde juryn (medlemmar i SrD) ut, med följande nominering:

I kategorin Konstnärlig utveckling ges Danspriset 2020 till Marie Wårell och Per Sundberg för arbetet med Dansinitiativet. Marie Wårell och Per Sundberg har under kort tid etablerat en ny scen för rörelsebaserad scenkonst i norra Sverige. Genom sitt nyskapande tänk ges möjligt att skapa förändringar för den nationella danskartan i Sverige och ger en viktig och betydande strukturell utveckling för hela branschen. Det 3-åriga projektet Dance Artists in Barents är ytterligare ett bevis på deras vilja att utveckla rådande strukturer för danskonstnärer i norra Sverige och inom Barentsområdet. Deras närvaro och arbetssätt sprider en drivkraft och framtidstro för dansen och dess utveckling.

Kriterier för nomineringen:

– Scenkonstnärlig utveckling

– Kreativitet och nyskapande

– Höja status eller professionaliteten för området

Vinnande kategori:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling

Dansinitiativets hemsida – https://www.dansinitiativet.se

Hösten 2015 tog SRD beslutet att instifta ett pris kallat Danspriset.
Priset delas ut på Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga.

Samarbetsrådet för regional dansutveckling instiftade 2016 ett DANSPRIS till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen under det två föregående åren innan priset delas ut. DANSPRISET är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBus biennalfest 20 maj. DANSPRISET kommer att delas ut vartannat år.

Läs mer…