DANSPRISET 2022 för utveckling i och av dansområdet 2020-2021 delas ut till: Dans i Blekinge

Samarbetsrådet för regional dansutveckling (SrD), regionala danskonsulenter/utvecklare, instiftade 2016 ett DANSPRIS som delas ut vartannat år på BiBu. DANSPRISET ges till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen under de två senaste åren.

DANSPRISET 2022 är ett hedersomnämnande och delades ut på BiBus biennalfest 21 maj.

Nomineringsförfarandet har varit öppet för alla och samlats in via de regionala danskonsulenterna/utvecklarna i landet. Efter nomineringsperioden valde juryn (medlemmar i SrD) ut, Dans i Blekinge med följande nominering:

”SrD har valt att dela ut DANSPRISET 2022 till Dans i Blekinge inom kategorin Skapa en viktig och intressant regional struktur. Dans i Blekinge som ideell förening har under många år byggt upp en omfattande och bred dansverksamhet som inkluderar ex residensverksamhet, produktion av egna föreställningar och projekt för barn, unga, hälsa och äldre. 2021, mitt under pågående pandemin, tog Dans i Blekinge initiativet till dansfestivalen Brådjupa med nationella och internationella gästspel.
Allt sammantaget gör att Dans i Blekinge uppfyller många av DANSPRISET kriterier, vi ser dessa som främst: Höja status och professionalitet för dansområdet och Kreativitet och nyskapande (för alla åldrar).”

Intervju med Danspristagarna 2022:  

Hur känns det? Vad var er reaktion när ni fick veta?
Det känns oerhört roligt och härligt. Vi fick veta under sittande årsstämma tillsammans med våra medlemmar så det blev jubel i lokalen!

Kan ni berätta om Dans i Blekinge?
Dans i Blekinge är en ideell förening, som grundades av bl.a. Rebecca Yates och Anna Johansson redan 2013. I föreningen arbetar vi för att stärka danskonsten på en mängd olika sätt, hela tiden med målsättningen att danskonsten ska växa sig starkare i länet och landet och att villkoren för danskonstnärer ska förbättras.

Hur kom det sig att Dans i Blekinge startades?
Vi startade Dans i Blekinge för att vi ville skapa möjlighet för oss och andra att skapa danskonst i Blekinge. Det första mottot som föreningen hade var “att skapa plats för dans att hända”. Jag tycker att det är talande för hur vi resonerade då. Det fanns ingen professionell dansverksamhet i Blekinge, men det fanns professionella danskonstnärer. Därför började vi bygga en plattform för danskonsten att stå på och utvecklas ifrån. Nu har det snart gått 10 år och när jag tittar tillbaka på allt det arbete vi gjort så kan jag konstatera att danskonsten har en stadig grund i Blekinge!

Vad har ni på gång?
Just nu är arbetet med BRÅDJUPA, Blekinge dansfestival och Blekinge Dansresidens i full gång. Vi arbetar även för fullt med Sommardans, som är ett feriejobb för dansintresserade ungdomar i Blekinge. Dessutom har vi en utlysning öppen för Unga Dansare som vänder sig till dansare som är under, eller nyligen har avslutat sin konstnärliga utbildning.

Vad önskar ni för framtiden?
Det är för Dans i Blekinge, på samma sätt som för de flesta som arbetar inom det fria dansfältet, att den högsta önskan är långsiktig finansiering. Tänk vad vi kunde åstadkomma med bättre ekonomiska förutsättningar! Vi önskar bättre förutsättningar för produktion och distribution för det vi allra helst vill är att konsten ska nå andra människor. Att skapa rum där vi kan mötas, röras, uppleva, utmanas och dela erfarenheter med varandra.

Läs mer…