DANSPRISET 2020 – utlysning
för utveckling i och av dansområdet 2018-2019

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut DANSPRISET till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2018 -2019. DANSPRISET 2020 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu 13-16 maj.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få DANSPRISET 2020
– Scenkonstnärlig utveckling
– Barn och unga insatser
– Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
– Kreativitet och nyskapande
– Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

DANSPRISET kan delas ut i en av följande kategorier:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
– Publikarbete/Arrangörsarbete
– Pedagogiska insatser, metodutveckling
– Forskning
– Politiskt engagemang
– Dansfilm
– Cirkus
– Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
– Framtidsutveckling/Nyheter
– Främjande insatser för BoU
– Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
– Internationella arbete och samarbeten

Nominera till DANSPRISET 2020

Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar.
Vem som helst kan nominera!

Nomineringsperioden är mellan 3 feb -6 mars 2020.

Följande ska finnas med i en nominering som skickas digitalt till respektive danskonsulent/kontaktperson.
Namn på person eller organisation som nomineras, verksam i stad alt region, telefonnummer.
En kort motivering på max 500 tecken.

Vinnaren av DANSPRISET meddelas av juryns ordförande digitalt senast 13 mars 2020.

Välkommen med dina nomineringar!

Hösten 2015 tog SRD beslutet att instifta ett pris kallat Danspriset.
Priset delas ut på Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga.

Samarbetsrådet för regional dansutveckling instiftade 2016 ett DANSPRIS till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen under det två föregående åren innan priset delas ut. DANSPRISET är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBus biennalfest 20 maj. DANSPRISET kommer att delas ut vartannat år.

Läs mer…