Hösten 2015 tog SRD beslutet att instifta ett pris kallat DANSPRISET.
Priset delas ut på Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga.

Samarbetsrådet för regional dansutveckling instiftade 2016 ett DANSPRIS till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2014 – 2015. DANSPRISET 2016 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBus biennalfest 20 maj. DANSPRISET kommer att delas ut vartannat år.

Nomineringsförfarandet har varit öppet för alla och samlats in via de regionala danskonsulenterna/utvecklarna i landet. Efter nomineringsperioden valde juryn (SrD:s styrelse) ut Ann-Marie Wrange, med följande nominering:

”För att Ann-Marie Wrange genom alla år lyckats med konststycket att få en av Sveriges danstidningar utgiven. Trots knappa ekonomiska medel, i ständig kamp med sjunkande antalet prenumeranter och i en tid då fler och fler papperstidningar läggs ner lyckas hon med sin redaktions hjälp skapa en tidning för oss alla scenkonstnördar. Vi är tacksamma för att sådana envisa människor finns.”

Kriterier för nomineringen:
– Höja status eller professionaliteten för området (kvalitetsaspekt)
– Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.
Vinnande kategori:
Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt

Under Bibu, Mingla med en danskonsulent, 18 maj, lanserar SrD även en egen hemsida: www.regionaldansutveckling.se

Kontakt: Anna Ljung, ordf, Samarbetsrådet för regional dansutveckling
072 – 528 96 24

PRESSMEDDELANDE – DANSPRISET 2016