DANSPRISET 2020 – utlysning
för utveckling i och av dansområdet 2018-2019

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut DANSPRISET till en person eller organsation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2018 -2019. DANSPRISET 2020 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu 13-16 maj.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få DANSPRISET 2020
– Scenkonstnärlig utveckling
– Barn och unga insatser
– Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
– Kreativitet och nyskapande
– Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

DANSPRISET kan delas ut i en av följande kategorier:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
– Publikarbete/Arrangörsarbete
– Pedagogiska insatser, metodutveckling
– Forskning
– Politiskt engagemang
– Dansfilm
– Cirkus
– Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
– Framtidsutveckling/Nyheter
– Främjande insatser för BoU
– Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
– Internationella arbete och samarbeten

Nominera till DANSPRISET 2020

Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar.
Vem som helst kan nominera!

Nomineringsperioden är mellan 3 feb -6 mars 2020.

Följande ska finnas med i en nominering som skickas digitalt till respektive danskonsulent/kontaktperson – ex.Anna Ljung:
Namn på person eller organisation som nomineras, verksam i stad alt region, telefonnummer.
En kort motivering på max 500 tecken.

Kontaktperson:
Anna Ljung
Dans i Öst/Region Östergötland
anna.ljung@regionostergotland.se

Vinnaren av DANSPRISET meddelas av juryns ordförande digitalt senast 13 mars 2020.

Välkommen med dina nomineringar!

Hösten 2015 tog SRD beslutet att instifta ett pris kallat DANSPRISET.
Priset delas ut på Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga.

Samarbetsrådet för regional dansutveckling (SrD) instiftade 2016 ett DANSPRIS till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen under de två föregående åren. Efter nomineringsperioden 2016 valde juryn (SrD:s styrelse) ut Ann-Marie Wrange, Danstidningen att få priset 2016.

DANSPRISET 2018 för utveckling i och av dansområdet 2016-2017 delas ut till: Mira Helenius Martinsson, danschef på Norrdans

DANSPRISET 2018 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBus biennalfest 18 maj.

Nomineringsförfarandet har varit öppet för alla och samlats in via de regionala danskonsulenterna/utvecklarna i landet. Efter nomineringsperioden valde juryn (medlemmar i SrD) ut, Mira Helenius Martinsson med följande nominering:

”I kategorin Konstnärlig utveckling ges Danspriset 2018 till Mira Helenius Martinsson, danschef på Norrdans för att under drygt 10 år utvecklat Norrdans till ett danskompani i världsklass samtidigt som en stark förankring i närmiljön Härnösand och Västernorrland funnits. Med ett nyskapande tänk och hög konstnärlig kvalitet beställs originalverk för NORRDANS som utan att kompromissa spelas för såväl barn och unga som vuxna.”

Kriterier för nomineringen:
– Scenkonstnärlig utveckling
– Kreativitet och nyskapande
– Höja status eller professionaliteten för området

Vinnande kategori:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling

Pressbild – http://norrdans.se/medarbetare/mira-helenius-martinsson/

Pressmeddelande_Danspriset_2018