DANSPRISET 2022
Utlysning –
för utveckling i och av dansområdet 2020-2021

Samarbetsrådet för Regional Dansutveckling, regionala danskonsulenter/utvecklare i landet, delar ut DANSPRISET till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen under åren 2020-2021. DANSPRISET 2022 är ett hedersomnämnande och delas ut på BiBu 17-22 maj.

Ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få DANSPRISET 2022
– Scenkonstnärlig utveckling
– Barn och unga insatser
– Höja status eller professionaliteten för området (kvalitéts aspekt)
– Kreativitet och nyskapande
– Beaktat ett eller flera samhällsområde ex hälsa, jämställdhet, inkludering, integration.

DANSPRISET kan delas ut i en av följande kategorier:
– Koreografiska insatser/konstnärlig utveckling
– Publikarbete/Arrangörsarbete
– Pedagogiska insatser, metodutveckling
– Forskning
– Politiskt engagemang
– Dansfilm
– Cirkus
– Genreöverskridande arbete, teknik, it, multikulturella uttryck eller okonventionella arenor
– Framtidsutveckling/Nyheter
– Främjande insatser för BoU
– Skapat en intressant eller viktig struktur, organisation regionalt, nationellt, internationellt
– Internationella arbete och samarbeten

Nominera till DANSPRISET 2022
Nominering sker via Samarbetsrådet för Regional dansutvecklings medlemmar.
Vem som helst kan nominera!

Nomineringsperioden är mellan 24 januari – 28 februari 2022.
Följande ska finnas med i en nominering:
– Namn på person eller organisation som nomineras.
– Verksam i stad alt region, telefonnummer.
En kort motivering på max 500 tecken.

Nomineringen skickas digitalt till din danskonsulent/utvecklare, kontaktuppgifter finns här!

Välkommen med dina nomineringar!

Vinnaren av DANSPRISET meddelas av SrD:s ordförande senast 5 april 2022.

BAKGRUND
Hösten 2015 tog SrD beslutet att instifta ett pris kallat DANSPRISET.
Priset delas ut på Bibu, scenkonstbiennalen för barn och unga.

Samarbetsrådet för regional dansutveckling (SrD) instiftade 2016 ett DANSPRIS till en person eller organisation som gjort en extraordinär insats för dansen under de två föregående åren.
Efter nomineringsperioden 2016 valde juryn (SrD:s styrelse) ut Ann-Marie Wrange, Danstidningen att få priset 2016. DANSPRISET 2018 delades ut till Mira Helenius Martinsson, danschef på Norrdans och DANSPRISET 2020 delades ut till Marie Wårell och Per Sundberg för arbetet med Dansinitiativet, priset delades ut i april och högtidlighölls även i november 2020 på Dansmässsan.