DANSFIKET
Dansfiket är ett  koncept där nutida dans möter en fikastund och har skapats och drivs av Maud Karlsson i Uppsala. Nationellt och internationellt etablerade koreografer och danskonstnärer delar med sig av sitt arbete via work-in-progress, delar ur färdiga verk, färdiga verk, film eller improvisation. De bjuder även på samtal angående koreografiskt och konstnärligt tänkande. Allt i dialog med publiken och i en härligt välkomnade miljö!

Konceptets grund
I konceptet finns även en strävan att bjuda in konstnärer från andra konstformer såsom; musiker, poeter, filmare m fl och intentionen är att skapa en nyfikenhet på danskonsten, erbjuda tillfällen som ska ge mersmak och via möten ge nycklar för betraktande av danskonsten.

Historik och utveckling
Dansfiket startade 2009 på Den Lilla Teatern i Uppsala. Initiativet togs med anledning av att Maud arbetat i nära 30 år inom den nutida dansen och tyckte det var svårare än någonsin att förklara vad modern, samtida/nutida dans var för de som inte var vana dans-konsumenter. Samtidigt hade hon under årens lopp observerat en osäkerhet gällande nutida dans, då den vanliga förståelsen för scenisk konst inte riktigt gick att lita på. Hon ville bygga möjligheter till intresse, nyfikenhet och förståelse för konstformen och då behövde och behöver den en kontinuitet.

Intresset var att skapa lättillgängliga situationer för att en publik skulle kunna ta del av olika genrer inom den nutida danskonsten och Dansfiket blev en av dessa situationer och en mötesplats. 4 Dansfik gjordes på Den Lilla Teatern där minst ett par olika koreografer/danskonstnärer varit gäster vid varje tillfälle. Mauds vilja har varit att publiken ska få se att denna konstart är bred och att en är inte lika med alla.

Dansfiket är ett utmärkt exempel på hur man kan bryta ner förutfattade meningar om dans, att det är en svårtillgänglig konstform, att den är svårarrangerad och ibland inte särskilt publiktillvänd. Alla dessa förutfattade meningar har Maud Karlsson lyckats med att bryta ner och har genom konceptet Dansfiket kunnat visa på dansens kraft i mötet med publiken. Genom att utnyttja sitt nätverk, kunnande och genom att med eller utan kontinuerlig finansiering har hennes okuvliga tro på dansens kraft skapat en kontinuitet och en plats där intresse, nyfikenhet och förståelse för konstformen har kunnat växa.