Communitydans

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna där, och lyfter fram invånarnas berättelser. Även om ett communitydansprojekt kan se ut på många olika sätt, finns några gemensamma ramar.

  • Målgruppen är alla medborgare – vem som helst
  • Danskonstnären fungerar som guide eller inspiratör
  • Deltagarna får möjlighet att göra konstnärliga val
  • Vägen är lika viktig som målet
  • Dansen är både ett verktyg och ett konstnärligt uttryck
  • Man använder en demokratisk metod
  • Ofta har den lokala platsen en central roll i arbetet

I communitydans får amatören hjälp med att skildra och förmedla en berättelse eller en fråga man tycker är viktig eller angelägen tillsammans med professionella konstnärer.

I många regioner arbetar danskonstnärer i communityprojekt. Ett communitynätverk har skapats mellan Stockholm och Västra Götalandsregionen. I nätverket ingår danskonstnärer som arbetar med communityprojekt av olika slag. I nätverket skapas möten för inspiration och kompetensutveckling. Två mässor , Extra Allt,  en i Göteborg och en i Stockholm har arrangerats dit politiker, tjänstemän, arrangörer m fl bjudits in för att få inspiration om hur man kan arbeta med communitydans